Kategori: Mysql

0

Mysql Sorguları için Tarih Formatını Çevirmek

Zaman zaman Mysql sorgularımızı, date sütunlarında filtreler ekleyerek gerçekleştiriyoruz . Türkiye kullandığımız tarih formatı “10.12.2014” (dd/mm/yyyy) gibiyken mysql sorgularında bunu “2014-12-10” (yyyy/mm/dd) olarak dönüştürmemiz gerekmektedir. Kimi durumlarda php date() fonksiyonu da derdimize derman olmamaktadır. Bunun için aşağıdaki preg_replace deseni biçilmiş kaftandır. <?php $date = ‘02.07.2009 00:07:00’; $date = preg_replace(‘#(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})\s(.*)#’,...

0

Mysql Veri Tipleri

Metin alanları CHAR ()  0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz. VARCHAR () 0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz. TINYTEXT en fazla 255 karakter TEXT en fazla 65535 karakter MEDIUMTEXT en fazla 16777215 karakter MEDIUMBLOB en fazla 16777215 karakter LONGTEXT en fazla 4294967295 karakter Sayısal...