Etiketlendi: mysql alanlar

Mysql 0

Mysql Veri Tipleri

Metin alanları CHAR ()  0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz. VARCHAR () 0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz. TINYTEXT en fazla 255 karakter TEXT en fazla 65535 karakter MEDIUMTEXT en fazla 16777215...